Dorpscentrum Vorden klein 2Stichting Welzijn Ouderen Vorden is opgericht op 22 februari 1987.

Vanaf 1 januari 2005 werkt zij onder de naam Stichting Welzijn Vorden.
De Stichting Welzijn Vorden heeft ten doel:

  • het welzijn van de inwoners binnen haar werkgebied te bevorderen zodat de ouderen hun zelfstandige woon- en leefwijze zo lang mogelijk kunnen blijven voortzetten.
  • ondersteuning bieden, door een helpende hand te bieden aan ouderen die door omstandigheden even in een wankel evenwicht zijn geraakt en / of de situatie niet meer kunnen overzien. Vragen van cliënten worden geanalyseerd, zoveel mogelijk beantwoord of de cliënt wordt doorverwezen naar de juiste instantie.
  • kwalitatieve verbetering van de zorg- en dienstverlening door afstemming, samenhang en integratie.

Stichting Welzijn richt zich op:

  • maatschappelijke activering door het aanbieden van activiteiten, recreatie, educatie, training en voorlichting, zie activiteiten, recreatie, educatie en training en voorlichting).
  • aanbieden van verschillende hulp- en dienstverleningen, (zie dienstverlening).
  • persoons-  en groepsgerichte coördinatie of begeleiding hiervan, (zie vorige punt).
  • vanaf 2007 op eenzaamheidsproblematiek en preventie.
  • het maatjesproject; dit is een onderdeel van het eenzaamheidsproject. (zie maatjesproject.)

Er wordt samengewerkt met andere organisaties zoals de ouderenbonden in de gemeente Bronckhorst en de thuiszorgorganisaties.

De stichtingen welzijn in de diverse kernen van gemeente Bronckhorst werken, daar waar mogelijk is, samen. (Zie onder Voorlichting)

Sinds oktober 2014 is er contact met het gemeentelijke sociale team Vorden, met name met de sociaal consulent Wilma Berns.