Coronavirus

Alle activiteiten vooralsnog tot 6 april 2020 opgeschort.

Het Coronavirus heeft ons allemaal in de greep. De vraag is, moeten we een activiteit die onder verantwoordelijkheid van Welzijn Vorden wordt uitgeoefend, wel of niet door laten gaan.

Als bestuur laten wij ons daarbij leiden door de adviezen die ons vanwege de regering en het RIVM worden verstrekt, daarbij rekeninghoudend dat Welzijn Vorden een vrijwilligersorganisatie is die met haar activiteiten vooral veel ouderen bereikt.

Dit in achtnemend hebben wij besloten dat alle activiteiten vooralsnog tot 6 april 2020 geen doorgang kunnen vinden. Ook zal het telefonisch- en inloop spreekuur op dinsdag en donderdag ochtend geen doorgang vinden.

Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor het besluit van het bestuur en hopen dat aan deze, voor alle betrokkenen heel vervelende situatie, spoedig een einde komt. Wij zullen u op hoogte houden van ontwikkelingen die van belang kunnen zijn.

Reacties zijn gesloten.