Update Coronavirus

Nu de noodmaatregelen inzake het COVID-19 virus zijn verlengd, geldt dit ook voor het standpunt van het bestuur van Welzijn Vorden zoals beschreven in het vorige nieuwsbericht. Een standpunt dat voortkomt uit ons diep gevoelde verantwoordelijkheid voor u en onze deelnemers die voor het merendeel tot de risicogroep behoren.

Dit betekent dat voorlopig alles vervalt wat onder verantwoordelijkheid van Welzijn plaatsvindt. Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen zoals die door de overheid worden vastgesteld.

Reacties zijn gesloten.