Update Coronavirus 2

Vanaf 1 juli zijn de overheidsmaatregelen verder versoepeld. Dit betekent in ieder geval dat ons kantoor weer op de gebruikelijke openingstijden bereikbaar is voor zowel het inloopspreekuur als telefonisch contact. Hierbij is het Coronaprotocol van het Kulturhus leidend.

Ook al komt er licht aan het einde van de tunnel, voor de activiteiten van Welzijn Vorden zijn de beperkingen nog steeds ingrijpend. Nu al is duidelijk dat de Kunstbus dit najaar en komende winter niet zal rijden. De omliggende theaters hebben nog geen programma kunnen vaststellen.
Bovendien is het vervoer per bus – door de 1.5 meter maatregel – niet realiseerbaar.
Hopelijk kunnen andere activiteiten, zoals o.a. Ontmoeting en Dagbesteding, de duofiets, de vervoersdienst, koersbal, het Repaircafé, Koffietijd en de iPad/Androidcursus, dit najaar worden opgestart. Evenals de uitgestelde Fotografiecursus.

Welzijn Vorden gaat aangepast opstarten
Gelukkig zijn er ook drie activiteiten die wel weer doorgang kunnen vinden, omdat daar het contact met deelnemers beperkt is en de 1,5 meter maatregel gemakkelijker te handhaven. Zo kan er weer een beroep gedaan worden op de vrijwilligers van de Bezoek- en Ondersteuningsservice. (Wel met afweging door de vrijwilliger die, gelet op zijn of haar persoonlijke situatie of die van de client, dit verantwoord acht). Ook de Hobby-club mag weer aan de (puzzel)bak, omdat de hobbykelder in het Dorpscentrum voldoende ruimte biedt om voldoende afstand te kunnen houden. En op 8 september start er een nieuwe Glas-in-Lood cursus waarvoor al ingeschreven kan worden. Stuur een e-mail of geef u telefonisch op als u belangstelling heeft.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.