Update Coronavirus 3

De zomer zit er weer bijna op. Normaal gesproken zouden dan alle activiteiten van Welzijn Vorden weer starten of voortgezet worden. Maar waar een aantal activiteiten wel kunnen starten – zie Agenda – geldt dit voor een ander aantal, vanwege de Coronavirus, nog niet. Op kleine schaal konden de activiteiten van Bezoek en Ondersteuningsservice, met in achtneming van anderhalve meter afstand, al enige tijd geleden weer starten. De activiteiten: Ontmoeting en Dagbesteding, Vervoersdienst, Kunstbus en de Duofiets kunnen dit nog niet. Bij deze activiteiten kan niet de vereiste anderhalve meter in acht worden genomen. Voor wat betreft het Repaircafé, dat dit jaar verhuisd is naar de Werf, moeten nog afspraken worden gemaakt, zodat ook de vrijwilligers in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Wellicht kan dit voor de tweede zaterdag in oktober zijn gerealiseerd. Vanwege te hoge kosten voor te weinig deelnemers is Sport en Spel beëindigd.

Misschien lijkt het vreemd dat Volksdansen is gestart en Stijldansen binnenkort start ondanks de 1,5m afstandsmaatregel waar ieder zich aan moet houden. Beide groepen volgen echter het Dansbranche protocol van de Dansscholen waarin ruimte geboden wordt om te starten. Volksdansen is uitgeweken naar een grotere zaal, zijn er leden die met een kwetsbare partner thuis niet meedoen en zijn de dansen aangepast. Stijldansen volgt tevens het Coronaprotocol van het Kulturhus. Hierin staat vermeld dat dansen valt onder sport. Zij hoeven daardoor in de zaal geen afstand te houden, maar buiten de zaal geldt wel de 1,5m afstandsmaatregel. Beide protocollen schrijven ook voor dat deelname bij corona gerelateerde klachten is uitgesloten!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.