Update Coronavirus 4

Opnieuw werden we de afgelopen tijd opgeschrikt door een verontrustende toename van het aantal corona patiënten.
Zodanig dat maatregelen van regeringszijde niet uit konden blijven. Behalve voor deelnemers aan activiteiten is het ook erg frustrerend voor alle betrokken vrijwilligers. Een enkele activiteit kan nog doorgang vinden. Naast bovenvermelde activiteiten kan ook nog de Bezoek en ondersteuningsservice haar belangrijke werk, voor zover de betrokken vrijwilliger dit verantwoord acht, laten doorgaan. Het is vooral deze activiteit die in Coronatijd extra aandacht verdient, want het zijn deze vrijwilligers die een enkele keer per week de toch al moeilijke taak van mantelzorgers kunnen verlichten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.