Welzijn Vorden gaat optimistisch de toekomst tegemoet

Nu de meeste beperkende maatregelen van tafel zijn kunnen, zoals het er nu naar uitziet, dit najaar weer alle activiteiten worden opgestart.
Enkele activiteiten, zoals de bezoek- en ondersteuningsservice, zijn ondanks de beperkingen, op kleine schaal doorgegaan. De vervoersdienst is weer gestart en de duofiets is weer volop in gebruik. Ook de cursus Glas in lood staat reeds in de startblokken. Als alle activiteiten weer gestart zijn, houden circa 90 mensen Welzijn Vorden draaiende, maar er zijn nog nieuwe vrijwilligers nodig. Bent u geïnteresseerd en wilt u wat doen in het dorp? U bent van harte welkom! Aanmelden bij onze administratie, telefonisch of per e-mail: info@welzijnvorden.nl.

Glas in lood

Bij voldoende deelname zal de cursus Glas in lood op 29 en 30 september 2021 van start gaan. Heeft u hiervoor belangstelling, meldt u zich dan aan bij onze administratie, telefonisch of per e-mail: info@welzijnvorden.nl.

Sport en spel

Sport en spel is jarenlang een niet weg te denken activiteit van Welzijn Vorden geweest. De coronacrisis gooide roet in het eten en de activiteit moest daarom worden beëindigd. Dit najaar willen we een nieuwe start maken. Op de maandagen van 12.45-13.45 uur zal onder leiding van een vakleerkracht, naar keuze van de deelnemers, gesport kunnen worden. Ook zal er aandacht zijn voor allerlei spelvormen. Heeft u hiervoor belangstelling, meldt u zich dan aan bij onze administratie, telefonisch of per e-mail: info@welzijnvorden.nl.

Reacties zijn gesloten.