Moed houden

Het klinkt wat clichématig, na al die sombere berichten die over ons worden uitgestort, de toenemende dreiging van de omikron variant van het Corona virus die ons nu weer in de greep houdt. Nederland is nagenoeg geheel op slot. Maar toch moeten we moed houden. Want is niet het gezegde: ‘moed verloren al verloren’.
Voor Welzijn Vorden betekent dit dat nagenoeg alle activiteiten stil liggen. Alleen op individuele, vrijwillige basis en waar het verantwoord is, kunnen de vrijwilligers van de Bezoek en Ondersteunings Service en de Vervoersdienst hun goede werk nog voortzetten.

Welzijn Vorden blijft er vertrouwen in hebben dat ook andere activiteiten weer opgestart kunnen worden nadat iedereen, die dit wil, de ‘boosterprik’ heeft gehad. Hopelijk komen er dan na 14 januari 2022 betere tijden.
Vooral van belang is dat de door de overheid aangekondigde maatregelen worden nageleefd.

Het bestuur van Welzijn Vorden wenst een ieder, al is het ook dit jaar weer in kleine kring, heel fijne kerstdagen en een voorspoedig, vooral gezond 2022!

Reacties zijn gesloten.