Nieuwe penningmeester

Begin dit jaar kondigde onze penningmeester Fons Huurneman aan dat hij
zijn functie als bestuurslid wilde neerleggen.

Het bestuur is toen naarstig op zoek gegaan naar een opvolger en prijst zich
gelukkig hier in te zijn geslaagd en wel in de persoon van Gelmer Veen.
Gelmer is met ingang van 6 september 2023 in het bestuur benoemd en zal
daarin de functie van penningmeester vervullen.

Het bestuur dankt Fons Huurneman voor de bijzondere wijze waarop hij zijn
functie als bestuurslid en in het bijzonder als penningmeester heeft vervuld.
Het bestuur wenst Fons, samen met zijn vrouw, nog veel mooie jaren toe.

Reacties zijn gesloten.