Jaarlijkse vrijwilligersmaaltijd

Naastenliefde is de kurk waarop wij allen drijven

Zo begon Bert Brandenbarg, voorzitter van Welzijn Vorden, zijn toespraak voor de ruim 80 aanwezige vrijwilligers bij het stampotbuffet dat jaarlijks voor de vrijwilligers van Welzijn Vorden wordt gehouden. Gebeurtenissen die een stempel drukten passeerden de revue. We kunnen trots zijn op onze vrijwilligers en in het bijzonder memoreerde hij de keuze van vrijwilliger van het jaar Wim Gudde die zich op vele manieren inzet voor de medemens. Bijzonder verguld toonde hij zich ook met de intrede van de Dorpskamer, naar Doetinchems voorbeeld, met als aangename bijkomstigheid voor Welzijn Vorden de ondersteuning van een professionele welzijnswerker in de persoon van Monique Ruesen.
Bijzonder verheugd is Welzijn Vorden ook met de tweede Duo-fiets die mevrouw Hagelstein, na het overlijden van haar man, aan Welzijn Vorden beschikbaar heeft gesteld.
Ook werd afscheid genomen van de bestuursleden Fons Huurneman en Anne-Mieke Hermans. Zij werden bedankt voor de jaren dat zij zich voor Welzijn Vorden hebben ingezet. Zij zijn inmiddels opgevolgd door Gelmer Veen en Bert Tuinman. Waarbij zittend bestuurslid René Deliege de secretariaatsfunctie heeft overgenomen.
In de vacature van voorzitter die op 1 december jl. is ontstaan moet nog worden voorzien. Met een knipoog stelde de inmiddels formeel buiten zijn functie staande voorzitter – vanwege het maximaal aantal zittingsperiodes – dat hij en ook Albertha Terpstra demissionair aan zullen blijven, maar nog wel met een missie.

 

Afscheid van de bestuursleden Anne-Mieke Hermans (links) en Fons Huurneman (rechts).

Reacties zijn gesloten.