Steun ons: Rabo ClubSupport 2022

Ook dit jaar is er weer een Rabo-clubsupport met de mogelijkheid voor leden van de Rabobank om te stemmen op een aangemeld doel tijdens de periode 5 tot en met 27 september 2022. De Rabobank stelt weer een flink bedrag beschikbaar om verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen.  Ook Welzijn…

Lees verder

Opening taalcafé

Op donderdag 25 augustus vond het eerste taalcafé in Vorden plaats. Het taalcafé werd officieel geopend met een welkomstwoord van Welzijn Vorden voorzitter Bert Brandenbarg. Er was een ruime opkomst van belangstellenden, en ook voor taalcoaching hebben zich al meerdere deelnemers aangemeld.

Lees verder

Nieuwe openingstijden

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal het dienstverband met Willy Gotink op 7 november 2022 eindigen. Vandaag 25 augustus was het haar laatste werkdag. Op 18 november zullen wij samen met alle vrijwilligers officieel afscheid van Willy nemen. Inmiddels hebben wij Michelle Kortboyer bereid gevonden de…

Lees verder

Start taalcafé

Op donderdag 25 augustus a.s. starten we met een taalcafé in de Foyer van het Kulturhus in Vorden. Met het taalcafé bieden we anderstaligen een plek om elkaar en overige inwoners van Vorden regelmatig te ontmoeten en Nederlands te spreken. Voor belangstellenden die hulp willen bij het verbeteren van hun…

Lees verder

Wijziging telefoon vervoersdienst

Het aparte telefoonnummer voor vervoersvragen is vervallen vanwege het beperkte gebruik dat hiervan werd gemaakt. Het aanvragen van vervoer kan nu via het algemene nummer van Welzijn Vorden tijdens de openingstijden (dinsdag en donderdag ochtend van 09:00 tot 11:00; vanaf 30 augustus: dinsdag en woensdag ochtend van 09:00 tot 12:00).

Lees verder

Wilt u vrijwilliger worden?

De Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk heeft dit jaar uitgeroepen tot nationaal jaar voor het vrijwilligerswerk. Met de campagne Mensen Maken Nederland worden meer en nieuwe mensen gezocht die zich vrijwillig willen inzetten voor onze samenleving. Meedoen in Bronckhorst besteed aandacht aan de campagne met een viertal filmpjes die het komende…

Lees verder