De Dorpskamer

De Dorpskamer is een nieuwe samenwerking met Welzijn Vorden. De Dorpskamer is in samenwerking met de gemeente Bronckhorst, stichting Stadskamer en Welzijn Vorden tot stand gekomen. Het is een aanvulling op het uitgebreide aanbod van voorzieningen van Welzijn Vorden en richt zich vooral op inwoners die zich eenzaam voelen en…

Lees verder

Spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Op 24 januari start Stichting Welzijn Vorden in samenwerking met de Bibliotheek Vorden met een wekelijks spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Het spreekuur is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Vorden aan de Raadhuisstraat 6. Men kan hier terecht voor zaken regelen met de overheid…

Lees verder

Wim Gudde, vrijwilliger van het jaar 2022.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst is Wim Gudde gekozen als vrijwilliger van het jaar. Dubbel en dwars verdiend, als je kijkt naar alle activiteiten die hij voor de medemens verricht. Je kunt het bijna niet bedenken of Wim spant zich er wel voor in. Voor Welzijn Vorden is…

Lees verder

Sponsoractie kringloopwinkel De Werf

Allemaal blije gezichten afgelopen zaterdag bij kringloopwinkel De Werf in Vorden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kregen maar liefst 31 verenigingen en organisaties een symbolische cheque overhandigd. De sponsoractie van Stichting Veilingcommissie Vorden (exploitant van De Werf) leverde het recordbedrag van 56.627 euro op. De ‘cadeautjes’ werden met een grote glimlach in…

Lees verder

Taalcoaches ontvangen certificaat

De taalcoaches van Welzijn Vorden hebben hun training met succes afgerond. Als bewijs hiervan ontvingen zij samen met andere deelnemende taalcoaches hun certificaat. Deze werden tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis uitgereikt door wethouder Evert Blaauw.

Lees verder

Opening taalcafé

Op donderdag 25 augustus vond het eerste taalcafé in Vorden plaats. Het taalcafé werd officieel geopend met een welkomstwoord van Welzijn Vorden voorzitter Bert Brandenbarg. Er was een ruime opkomst van belangstellenden, en ook voor taalcoaching hebben zich al meerdere deelnemers aangemeld.

Lees verder

Nieuwe openingstijden

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal het dienstverband met Willy Gotink op 7 november 2022 eindigen. Vandaag 25 augustus was het haar laatste werkdag. Op 18 november zullen wij samen met alle vrijwilligers officieel afscheid van Willy nemen. Inmiddels hebben wij Michelle Kortboyer bereid gevonden de…

Lees verder

Wijziging telefoon vervoersdienst

Het aparte telefoonnummer voor vervoersvragen is vervallen vanwege het beperkte gebruik dat hiervan werd gemaakt. Het aanvragen van vervoer kan nu via het algemene nummer van Welzijn Vorden tijdens de openingstijden (dinsdag en donderdag ochtend van 09:00 tot 11:00; vanaf 30 augustus: dinsdag en woensdag ochtend van 09:00 tot 12:00).

Lees verder