Cursussen

Welzijn Vorden organiseert, coördineert en stimuleert educatieve activiteiten en trainingen.

Doelstellingen zijn:

  • Senioren te motiveren en activeren zolang mogelijk aan het maatschappelijk leven deel te nemen en hun zelfstandigheid te bevorderen;
  • Het bevorderen van zingeving, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd;
  • Mogelijkheden om de blik te verruimen d.m.v. het volgen van cursussen;
  • Het behulpzaam zijn bij het leggen van sociale contacten;
  • Voorkomen van eenzaamheid.

Welzijn Vorden speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen.

De educatieve activiteiten worden bij voldoende belangstelling georganiseerd. Mocht er in een bepaald jaar niet voldoende belangstelling zijn, dan zal een volgend jaar opnieuw worden geprobeerd een bepaalde cursus of groep te starten.

Mocht u behoefte hebben aan een vorm van educatie of training, neem dan contact op met Welzijn Vorden. Mogelijk zijn er meer mensen te vinden die ook graag een dergelijke educatie of training zouden willen hebben.

Ons aanbod aan cursussen

Glas-in-lood cursus

Met glas in lood werken is een prachtige hobby die je op veel plaatsen en afhankelijk van het werkstuk in een relatief kleine ruimte kunt uitoefenen. Tiffany is een onderdeel maar een aparte techniek van het werken met glas dat tot verrassende resultaten kan leiden.

Cursusinhoud:
Uitzoeken van een patroon model, kan desgewenst ook thuis. Het kan zijn dat de er al een patroon is uitgezocht, ook zijn er patronen/voorbeelden voldoende aanwezig.

We werken met lood dat bij normaal gebruik en nadien handen wassen absoluut niet gevaarlijk of schadelijk is. We leren de eigenschappen van het lood kennen.

Glas is een prachtig materiaal dat ons beschermd en kan boeien. Het boeit ons des temeer wanneer een door ons zelfgemaakte raamhanger in het zonlicht hangt te schitteren. Het glas is niet inbegrepen bij het cursusgeld, wel kan voor glas gezorgd worden. Glas, in kleur, is een van de meest persoonlijke smaken. Op internet is ook veel keuze en in onze directe om liggende plaatsen.

Glazenier Jan Berentsen zal de cursist vertrouwd maken met de eigenschappen van glas zoals het glas snijden, breken en slijpen.

De cursus begint en eindigt door de cursist zelf . Kosten: € 17,50 per ochtend inclusief koffie, loodprofielen en huur van de ruimte.

Indien u hiervoor belangstelling heeft of meer informatie wil, kunt u contact opnemen met Welzijn Vorden.

Schilder- en tekencursus

Twee keer per jaar verzorgt vakdocent Rien Overvelde een schildercursus van 12 lessen in het Kulturhus. De cursus wordt gegeven op maandagmiddag van 14.00-16.00 uur in de SOOS. Kosten worden in overleg vastgesteld. Een proefles volgen is mogelijk. De schildercursus start bij voldoende deelname jaarlijks in het voor- en najaar.
Voor informatie kunt u bellen met Rien Overvelde tel. 06- 37598674 of contact opnemen met Welzijn Vorden waar u zich ook kunt aanmelden.
Taalcoaching

Ben jij met een inburgeringscursus bezig of heb je deze afgerond en wil je graag extra Nederlands oefenen? Dan kun je terecht bij onze taalcoaches.
Jij geeft aan wat je graag zou willen oefenen: lezen, spreken, schrijven?
Zodat je zelf een afspraak bij de huisarts kunt maken, een gesprek over jouw kind op school kunt voeren of de krant kunt lezen en brieven van de Gemeente kunt begrijpen.
We hebben geschoolde taalcoaches die je graag verder helpen met de Nederlandse taal.
Taalcoaching vindt wekelijks plaats op afspraak. Deelname is gratis, maar je moet je wel aanmelden. Aanmelden kan bij Welzijn Vorden of bij de coördinator Eppie van het Hof, evanhethof10@gmail.com

Taallessen

Op maandag- en donderdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur worden er praktische taallessen gegeven door verschillende docenten in de Voorde, Kerkstraat 3.
Vanaf 25 mei 2023 zijn de lessen gestopt.

Deze lessen zijn toegankelijk voor anderstaligen die Nederlands willen leren en niet terecht kunnen in het reguliere onderwijs. Deelname is gratis, maar je moet je wel aanmelden. Aanmelden kan bij Welzijn Vorden of bij de coördinator Eppie van het Hof, evanhethof10@gmail.com

Tabletcursus

De introductie van de tablet (in de volksmond: iPad maar die is van Apple; daarnaast zijn er tablets met Android als besturingssysteem) verloopt met een sneltreinvaart. Er zijn en worden miljoenen exemplaren van die apparaten verkocht. De tablet is weliswaar eenvoudig te bedienen maar een cursus kan goede diensten bewijzen.

Bij voldoende aanmelding start in het voor- en najaar een nieuwe cursuscyclus van elk vijf lessen (telkens van 9.00 tot 12.30 uur). De maximale groepsgrootte is steeds vijf personen. De kosten bedragen € 55 per persoon voor vijf lessen en inclusief het cursusboek. Eigen tablet meenemen. Docenten zijn Gerrit Terpstra en Henk Roes. Op een plezierige manier nemen zij de lesstof met de cursisten door.

Voor verdere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Henk Roes, Seniorweb, 06-21241984 / henk@roes-po-advies.nl of met Welzijn Vorden.

Reacties zijn gesloten.