Diensten

Welzijn Vorden verleent

diverse gecoördineerde diensten, die mede door vrijwilligers worden ondersteund.
Welzijn Vorden zou haar doelstellingen niet kunnen verwezenlijken als zij niet kon beschikken over een grote pool van vrijwilligers.
Inclusief de bestuursleden bestaat de pool nu uit ongeveer 90 vrijwilligers. Welzijn Vorden kan natuurlijk altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. U kunt daarvoor langskomen op het inloop spreekuur of via mail of telefonisch contact opnemen met Welzijn Vorden. Men kan u dan ook vertellen voor welke activiteit nog vrijwilligers nodig zijn.

Ons aanbod aan dienstverlening

Bezoek en Ondersteuning
Bezoek en Ondersteuning Service BOS (Bezoek en Ondersteuning Service voor dementerenden, chronisch zieken en mensen met eenzaamheidsproblemen)


Vrijwilligers van de BOS kunnen ondersteuning bieden aan de partner, familie of vrienden van een (beginnend) dementerende of chronische zieke, als de zorg een te zware belasting wordt.
De vrijwilligers kunnen een ochtend, middag of avond in de week hulp bieden door onder andere:

  • een dementerende of chronisch zieke gezelschap te houden;
  • het maken van een wandelingetje;
  • een oogje in het zeil te houden, zodat de partner er eens even tussen uit kan om b.v. te winkelen, naar de kaartclub of het zangkoor te (kunnen blijven) gaan.

Mensen die dreigen te vereenzamen kunnen ook een beroep doen op de BOS. De vrijwilligers van de BOS zijn geschoold in het omgaan met intensieve hulpverlening. De BOS probeert om een cliënt de hulp te laten bieden door een vaste vrijwilliger.

Welzijn Vorden is op zoek naar vrijwilligers voor de BOS. Aan de vrijwilligers worden cursusmogelijkheden en structureel overleg aangeboden. Eventuele vergoeding voor de kosten van de vrijwilliger worden in overleg met de coördinator van Welzijn Vorden vastgesteld. Dit geldt ook voor de cursussen.

De groep Bos-vrijwilligers is een enthousiaste groep, die aangestuurd wordt door een coördinator. Wilt u de groep komen versterken? Dan ontvangen wij graag uw reactie.

Voor informatie en aanmelding als cliënt of als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Welzijn Vorden of met de coördinator via bos@welzijnvorden.nl

Duo-fiets

Een enthousiaste groep vrijwilligers (duofietsers) fietst op een speciale fiets met u als bijrijder door de prachtige omgeving van Vorden. U kunt zelf meetrappen of u laat zich door de duo-fietsrijder heerlijk vervoeren. Op de duo-fiets, de naam zegt het eigenlijk al, zijn twee zitplaatsen naast elkaar. Als u zelf niet meer in staat bent om een eindje te fietsen, is dit een uitgelezen mogelijkheid om er eens even uit te zijn. De duo-fietsrijder haalt u op en brengt u weer thuis. Er zijn aan een duo-fietsrit geen kosten verbonden, maar een vrije gift is welkom.

De fiets is voorzien van twee accu’s voor elektrische trapondersteuning. Er is een gezamenlijke groepsagenda waarin de afspraken ingevuld worden. Het is belangrijk om te weten dat de duofietsers via de gemeente Bronckhorst zijn verzekerd.

Wilt u keer meefietsen of u laten rijden? Neem dan contact op met Welzijn Vorden of met de coördinator Nel Warringa: 06-51185082 / 0575-551021 of info@warringa.eu

Welzijn Vorden wil graag de groep vrijwilligers uitbreiden, zodat de fiets gemiddeld 10 keer per week gebruikt kan worden. Natuurlijk is men afhankelijk van gunstige weersomstandigheden en dat betekent dat er vooral op mooie dagen in het voorjaar, de zomer en de herfst zal worden gefietst.

Informatief huisbezoek

Inwoners van de gemeente Bronckhorst die 75 worden krijgen via de gemeente een uitnodiging om eventueel deel te nemen aan de informatieve huisbezoeken.

De informatieve huisbezoeken worden in de gemeente Bronckhorst georganiseerd vanuit het sociaal team. Zij doen dat in samenwerking met vrijwilligers van de welzijnsstichtingen. Dit geldt dus ook voor de dorpskern Vorden.

De bezoeken zijn gericht op de toekomst en men maakt gebruik van een vragenlijst. Door middel van de vragenlijst probeert men er achter te komen wat mensen nog zelf kunnen of waar zij hulp nodig hebben. In het kort: hoe kan ik zo lang mogelijk blijven wonen in mijn eigen omgeving en actief blijven en hoe red ik mij met de mensen om me heen? Tijdens het huisbezoek wordt ook gewezen op de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.

Uitnodigingen voor een huisbezoek gaan uit van de gemeente. De mensen moeten zelf aangeven of zij een bezoek op prijs stellen. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld

Als u geïnteresseerd bent in dit vrijwilligerswerk of als u een huisbezoek wilt aanvragen, neem dan contact op met het sociaal team: 0575-750250 of met Welzijn Vorden.

Maaltijdvoorziening

Ouderen die, om wat voor reden dan ook, zelf niet kunnen of willen koken, kunnen via Welzijn Vorden de warme maaltijd thuis bezorgd krijgen.
Welzijn Vorden werkt samen met de firma ‘Apetito’ die de zgn. vriesverse maaltijden maakt. Dit zijn maaltijden die na de bereiding zeer snel diepgevroren worden, waardoor de smaak en kwaliteit optimaal behouden blijven. De maaltijden worden eenmaal per week op dinsdag thuis bezorgd. Een maaltijddoos bevat altijd 7 maaltijden. U kunt elke week bestellen, maar ook per 14 dagen of eens per vier weken.

Hoe kiest u uw maaltijden?
Elke deelnemer heeft een brochure waarin alle maaltijden staan afgebeeld. De nummers van de maaltijden die u kiest, vult u in op de bestellijst, die u meegeeft aan de chauffeur. Er is een ruime keuze en met diëten is rekening gehouden. Soepen en toetjes kunnen apart besteld worden.

Wat zijn de voordelen van vriesverse maaltijden?
De maaltijden zijn veilig, waar het gaat om de ontwikkeling van bacteriën, mits de maaltijden op de juiste temperatuur bewaard worden en voor de uiterste datum geconsumeerd worden. De maaltijden kunnen lang bewaard worden. U bepaalt zelf op welk tijdstip u wilt eten. Bij enkele dagen plotselinge afwezigheid blijven uw maaltijden in de diepvries veilig bewaard.

Wat zijn de kosten?
Via Welzijn Vorden krijgt u 10% korting. Voor meer informatie en prijzen kunt u met ons contact op nemen.

Hoe verwarmt u de maaltijden?
Voor het verwarmen van de maaltijden heeft u een magnetron nodig. Bent u niet in het bezit van een magnetron, dan kunt u bij Apetito een huur/koopcontract afsluiten voor een magnetron of de magnetron direct kopen. Voor het bewaren is het nodig dat u een vrieskistje of -kast heeft. Deze kunt u eveneens met een huur/koopcontract bij Apetito aanschaffen of het vrieskistje direct kopen.

Hoe meldt u zich aan?
U neemt contact op met Welzijn Vorden. Er komt dan iemand bij u op bezoek die alles uitlegt en de formaliteiten regelt, zoals een machtiging voor betaling.

Bezorging
Op dinsdag tussen 9.00 en 16.00 uur. De nieuwe bestellijst geeft u dan mee aan de bezorger. Als u op een dinsdag niet thuis bent, neem dan contact op met Welzijn Vorden. Dan zoeken wij naar een oplossing. Als u de nieuwe bestellijst niet meegeeft aan de bezorger, moet deze lijst uiterlijk op woensdag bij Welzijn Vorden zijn ingeleverd. Buiten kantooruren kunt u de lijst in de aanwezige brievenbus doen. Ons kantoor is voor informatie en aanmelding op dinsdag en donderdag geopend van 09.00-11.00 uur.

Wij kunnen u ook informeren over andere mogelijkheden van maaltijdvoorziening voor inwoners van Vorden en omgeving.

Vervoersdienst

Er kan een beroep op deze hulpverlening worden gedaan voor het vervoer b.v. naar huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut, kapper, tandarts en het zwembad, etc.

Voor deze vorm van hulpverlening is een kleine bijdrage verschuldigd.

Voor informatie en aanvraag van vervoer kunt u contact opnemen met Welzijn Vorden.

Reacties zijn gesloten.