Dienstverlening

Welzijn Vorden verleent

diverse gecoördineerde diensten, die mede door vrijwilligers worden ondersteund.
Welzijn Vorden zou haar doelstellingen niet kunnen verwezenlijken als zij niet kon beschikken over een grote pool van vrijwilligers.
Inclusief de bestuursleden bestaat de pool nu uit ongeveer 90 vrijwilligers. Welzijn Vorden kan natuurlijk altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. U kunt daarvoor langskomen op het inloop spreekuur of via mail of telefonisch contact opnemen met Welzijn Vorden. Men kan u dan ook vertellen voor welke activiteit nog vrijwilligers nodig zijn.

Ons aanbod aan dienstverlening

Bezoek en Ondersteuning
Bezoek en Ondersteuning Service BOS (Bezoek en Ondersteuning Service voor dementerenden, chronisch zieken en mensen met eenzaamheidsproblemen)


Vrijwilligers van de BOS kunnen ondersteuning bieden aan de partner, familie of vrienden van een (beginnend) dementerende of chronische zieke, als de zorg een te zware belasting wordt.
De vrijwilligers kunnen een ochtend, middag of avond in de week hulp bieden door onder andere:

  • een dementerende of chronisch zieke gezelschap te houden;
  • het maken van een wandelingetje;
  • een oogje in het zeil te houden, zodat de partner er eens even tussen uit kan om b.v. te winkelen, naar de kaartclub of het zangkoor te (kunnen blijven) gaan.

Mensen die dreigen te vereenzamen kunnen ook een beroep doen op de BOS. De vrijwilligers van de BOS zijn geschoold in het omgaan met intensieve hulpverlening. De BOS probeert om een cliënt de hulp te laten bieden door een vaste vrijwilliger.

Welzijn Vorden is op zoek naar vrijwilligers voor de BOS. Aan de vrijwilligers worden cursusmogelijkheden en structureel overleg aangeboden. Eventuele vergoeding voor de kosten van de vrijwilliger worden in overleg met de coördinator van Welzijn Vorden vastgesteld. Dit geldt ook voor de cursussen.

De groep Bos-vrijwilligers is een enthousiaste groep, die aangestuurd wordt door een coördinator. Wilt u de groep komen versterken? Dan ontvangen wij graag uw reactie.

Voor informatie en aanmelding als cliënt of als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Welzijn Vorden of met de coördinator via bos@welzijnvorden.nl

Duo-fiets

Een enthousiaste groep vrijwilligers (duofietsers) fietst op een speciale fiets met u als bijrijder door de prachtige omgeving van Vorden. U kunt zelf meetrappen of u laat zich door de duo-fietsrijder heerlijk vervoeren. Op de duo-fiets, de naam zegt het eigenlijk al, zijn twee zitplaatsen naast elkaar. Als u zelf niet meer in staat bent om een eindje te fietsen, is dit een uitgelezen mogelijkheid om er eens even uit te zijn. De duo-fietsrijder haalt u op en brengt u weer thuis. Er zijn aan een duo-fietsrit geen kosten verbonden, maar een vrije gift is welkom.

De fiets is voorzien van twee accu’s voor elektrische trapondersteuning. Er is een gezamenlijke groepsagenda waarin de afspraken ingevuld worden. Het is belangrijk om te weten dat de duofietsers via de gemeente Bronckhorst zijn verzekerd.

Wilt u keer meefietsen of u laten rijden? Neem dan contact op met Welzijn Vorden of met de coördinator Nel Warringa: 0575-551021 of harmjannelwarringa@live.nl

Welzijn Vorden wil graag de groep vrijwilligers uitbreiden, zodat de fiets gemiddeld 10 keer per week gebruikt kan worden. Natuurlijk is men afhankelijk van gunstige weersomstandigheden en dat betekent dat er vooral op mooie dagen in het voorjaar, de zomer en de herfst zal worden gefietst.

Informatief huisbezoek

Inwoners van de gemeente Bronckhorst die 75 worden krijgen via de gemeente een uitnodiging om eventueel deel te nemen aan de informatieve huisbezoeken.

De informatieve huisbezoeken worden in de gemeente Bronckhorst georganiseerd vanuit het sociaal team. Zij doen dat in samenwerking met vrijwilligers van de welzijnsstichtingen. Dit geldt dus ook voor de dorpskern Vorden.

De bezoeken zijn gericht op de toekomst en men maakt gebruik van een vragenlijst. Door middel van de vragenlijst probeert men er achter te komen wat mensen nog zelf kunnen of waar zij hulp nodig hebben. In het kort: hoe kan ik zo lang mogelijk blijven wonen in mijn eigen omgeving en actief blijven en hoe red ik mij met de mensen om me heen? Tijdens het huisbezoek wordt ook gewezen op de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.

Uitnodigingen voor een huisbezoek gaan uit van de gemeente. De mensen moeten zelf aangeven of zij een bezoek op prijs stellen. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld

Als u geïnteresseerd bent in dit vrijwilligerswerk of als u een huisbezoek wilt aanvragen, neem dan contact op met het sociaal team: 0575-750250 of met Welzijn Vorden.

Koffietijd

Iedere eerste maandag van de maand is er een gezamenlijke koffie-inloop-ochtend vanaf 10.00 uur in het Kulturhus aan de Raadhuisstraat 6 in Vorden. U bent van harte welkom. Deelname is gratis.
Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn Vorden.
Klussendienst
tekst volgt
Kunstbus

De KunstBus is een initiatief van Welzijn Vorden.
Er is veel moois in concertgebouwen, theaters en musea te beleven. Er wordt een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld. Er geldt geen leeftijdsgrens!
Het seizoen 2018-2019 begon bijvoorbeeld met een voordelige en feestelijke dagtocht naar Park Xanten, dankzij een gift van ‘De Werf’.
Een ander jaar zijn we onder andere naar het museum Het Depot in Wageningen geweest, wat door veel mensen als een enorm succes werd ervaren.

Meer informatie vindt u op de kunstbus-pagina.

Maaltijdvoorziening

Ouderen die, om wat voor reden dan ook, zelf niet kunnen of willen koken, kunnen via Welzijn Vorden de warme maaltijd thuis bezorgd krijgen.
Welzijn Vorden werkt samen met de firma ‘Apetito’ die de zgn. vriesverse maaltijden maakt. Dit zijn maaltijden die na de bereiding zeer snel diepgevroren worden, waardoor de smaak en kwaliteit optimaal behouden blijven. De maaltijden worden eenmaal per week op dinsdag thuis bezorgd. Een maaltijddoos bevat altijd 7 maaltijden. U kunt elke week bestellen, maar ook per 14 dagen of eens per vier weken.

Hoe kiest u uw maaltijden?
Elke deelnemer heeft een brochure waarin alle maaltijden staan afgebeeld. De nummers van de maaltijden die u kiest, vult u in op de bestellijst, die u meegeeft aan de chauffeur. Er is een ruime keuze en met diëten is rekening gehouden. Soepen en toetjes kunnen apart besteld worden.

Wat zijn de voordelen van vriesverse maaltijden?
De maaltijden zijn veilig, waar het gaat om de ontwikkeling van bacteriën, mits de maaltijden op de juiste temperatuur bewaard worden en voor de uiterste datum geconsumeerd worden. De maaltijden kunnen lang bewaard worden. U bepaalt zelf op welk tijdstip u wilt eten. Bij enkele dagen plotselinge afwezigheid blijven uw maaltijden in de diepvries veilig bewaard.

Wat zijn de kosten?
Via Welzijn Vorden krijgt u 10% korting. Voor meer informatie en prijzen kunt u met ons contact op nemen.

Hoe verwarmt u de maaltijden?
Voor het verwarmen van de maaltijden heeft u een magnetron nodig. Bent u niet in het bezit van een magnetron, dan kunt u bij Apetito een huur/koopcontract afsluiten voor een magnetron of de magnetron direct kopen. Voor het bewaren is het nodig dat u een vrieskistje of -kast heeft. Deze kunt u eveneens met een huur/koopcontract bij Apetito aanschaffen of het vrieskistje direct kopen.

Hoe meldt u zich aan?
U neemt contact op met Welzijn Vorden. Er komt dan iemand bij u op bezoek die alles uitlegt en de formaliteiten regelt, zoals een machtiging voor betaling.

Bezorging
Op dinsdag tussen 9.00 en 16.00 uur. De nieuwe bestellijst geeft u dan mee aan de bezorger. Als u op een dinsdag niet thuis bent, neem dan contact op met Welzijn Vorden. Dan zoeken wij naar een oplossing. Als u de nieuwe bestellijst niet meegeeft aan de bezorger, moet deze lijst uiterlijk op woensdag bij Welzijn Vorden zijn ingeleverd. Buiten kantooruren kunt u de lijst in de aanwezige brievenbus doen. Ons kantoor is voor informatie en aanmelding op dinsdag en donderdag geopend van 09.00-11.00 uur.

Wij kunnen u ook informeren over andere mogelijkheden van maaltijdvoorziening voor inwoners van Vorden en omgeving.

Ontmoeting en dagbesteding

Wat is Ontmoeting & Dagbesteding? De doelstelling:
Ontmoeting & Dagbesteding organiseert overdag activiteiten voor zelfstandig wonende senioren in Vorden e.o.. Hierbij gaat het om een vaste dag- of dagdelen in de week Dit biedt hen de mogelijkheid om samen met andere senioren aan een gevarieerd programma deel te nemen. De contacten met de andere deelnemers dragen bij aan het voorkomen van alleen zijn of voelen. Er is veel begeleiding en aandacht voor iedere deelnemer, zodat hij/zij zich thuis voelt. Door het bezoeken van de dagbesteding kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen en wordt hun thuissituatie ondersteund. Dagbesteding is ook voor partners en familie of verzorgenden vaak een goede oplossing. Zij kunnen met een gerust hart wat meer tijd voor zichzelf nemen, omdat ze weten dat hun partner of familielid goed begeleid en verzorgd wordt.

Het programma
Dagindeling:
De dagindeling biedt een vaste structuur. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.
De activiteiten:
Welke activiteiten worden aangeboden is afhankelijk van de vraag en de wensen van de deelnemers.
Voor wie?:
Ontmoeting & Dagbesteding is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die lichamelijk niet meer zo goed uit de voeten kunnen, behoefte hebben aan sociale contacten en gezelligheid of structuur van de dag. Deze mogelijkheid kan een aanvulling zijn op en/of ondersteuning van de hulp die al geboden wordt door professionele hulpverleners of partner, familie, buren en bekenden.
Kosten:
De kosten bedragen €10,– per dag, inclusief een warme maaltijd. Een dagdeel kost €4,–; een dagdeel met een maaltijd kost €7,50.
Wanneer?
Het wordt gehouden op dinsdagen van 10.00-15.30 uur in de SOOS van het Kulturhus aan de Raadhuisstraat.

Bent u of kent u iemand voor wie dit iets zou zijn? Meld u aan!

Welzijn Vorden is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen doen in de werkgroep Ontmoeting & Dagbesteding.

Open tafel

Vindt u het prettig om met meerdere mensen samen te eten, maak dan gerust gebruik van de Open Tafel in de ruimte van de Wehmehof op het Wehmepark. De Open Tafel is naast de bewoners van het Wehmepark ook bestemd voor diegenen die zelfstandig in Vorden of omgeving wonen. De maaltijd bestaat uit voor-, hoofd- en nagerecht.

U kunt zich opgeven voor een maandabonnement via een inschrijfformulier, te krijgen bij het cateringteam van het Wehmepark. Zij zijn aanwezig van 11.00-18.00 uur. Ook kunt u zonder inschrijfformulier gebruik maken van de Open Tafel voor een losse maaltijd, waarvoor u zich een dag van te voren moet opgeven: 06-23755994 of catering.dewehme@sensire.nl.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Welzijn Vorden. Mocht het vervoer een probleem zijn, dan kunt u bij ons vragen of een vrijwilliger van Welzijn Vorden u kan ophalen en thuisbrengen.

Repair Café

Wat doe je met een broodrooster dat het niet meer doet? Met een houten tafel, stoel waar een poot los van is? Of een strijkijzer dat het niet meer doet? Of met een trui waar gaatjes in zitten? Speelgoed wat stuk is? Weggooien? Mooi niet! Welzijn Vorden organiseert iedere tweede zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur bij Kringloopwinkel De Werf, Enkweg 11 Vorden een Repair Café. Er is een zomerstop in de maanden juli en augustus.

Bij De Werf staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, softwaredeskundigen en dergelijke, helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Alleen materiaalkosten worden berekend. Uiteraard is een vrijwillige bijdrage altijd welkom. Gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee: broodroosters, lampjes, föhns, kleding, speelgoed, servies… alles wat het niet meer doet, is welkom. Er is een goede kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten, wil Welzijn Vorden bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. In Nederland gooien we ontzettend veel weg, ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café wil Welzijn Vorden daar verandering in brengen. Ook kan repareren geld en kostbare grondstoffen besparen en bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot.

Het Repair Café is ook bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden aanwezig zijn.

Het Repair Café is elke 2e zaterdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus. Voor data, zie kalender.

Het Repair Café vindt plaats bij kringloopwinkel De Werf, Enkweg 11, Vorden.

Samen Eén

Doelstelling van ‘Samen Eén’ is door middel van samenwerking en coördinatie mensen uit Vorden te bereiken die mogelijk eenzaam zijn en niet aan reguliere activiteiten deelnemen. Deze samenwerking is gericht op tal van maatschappelijke, zorg- en vrijwilligersorganisaties in Vorden en omgeving om doelgericht en slagvaardig het probleem eenzaamheid aan te pakken en zo mogelijk in de toekomst te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het vergroten van kennis over relevante onderwerpen.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Welzijn Vorden.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot en vaak onzichtbaar probleem.
Voor velen is het een taboe om erover te praten. Dat zou doorbroken moeten kunnen worden!
Kent u iemand van 55+ die eenzaam is? Bent u zelf eenzaam?

Wat is uw verhaal?
Heerlijk een dag niets hoeven. Geen verplichtingen en afspraken. Tijd voor uzelf. U bepaalt wanneer u eet, naar bed gaat en opstaat.
Maar wat, als u heel vaak tijd hebt voor uzelf. Bijna altijd de tv aan hebt staan, omdat het anders zo stil is. Het interesseert u niet vaak meer hoe laat u opstaat of wanneer u eet, of zelfs wat u vandaag eet. Wanneer u wel anderen belt, maar zelden gebeld wordt. Dan wordt het voordeel van alleen zijn, langzaam een nadeel. Dan verandert ‘alleen’ in ‘eenzaam’.
Vaak zeggen ze tegen mij, trek er op uit, sluit je aan bij een vereniging. Maar ja het ontbreekt mij aan moed. Wie zit er nu op mijn gezelschap te wachten?
Contact maken lijkt zo simpel, maar als ik op het punt sta, haak ik af.

Wat kun u er zelf aan doen?
Soms lijkt het alleen een kwestie van de stoute schoenen aantrekken en zelf initiatieven ondernemen. Bijvoorbeeld u aansluiten bij een club of vereniging, buren uitnodigen op de koffie of met kennissen iets gezelligs ondernemen.

Hulp inroepen!
Toch is het vaak niet zo gemakkelijk. Ontbreekt u de moed en het zelfvertrouwen om op anderen af te stappen? Heeft u behoefte aan advies of hulp? Mensen in uw omgeving kunnen u op weg helpen. Mensen die deskundig zijn en goed op de hoogte van activiteiten, steun en hulp in de buurt. Zij kunnen ondersteuning en begeleiding bieden, zodat u niet alleen die eerste, soms moeilijke stap hoeft te zetten.

Bij wie kunt u dan terecht?
Neem voor informatie en/of advies contact op met het sociaal team van de gemeente Bronckhorst: 0575-750250 of met Welzijn Vorden.

Taalcafé

Het taalcafé is een plek waar anderstaligen elkaar en overige inwoners van Vorden regelmatig kunnen ontmoeten om Nederlands te spreken. Het is een goede en laagdrempelige manier om de taal te oefenen. We praten in een kleine groep over allerlei onderwerpen en horen graag waar jij behoefte aan hebt.
Voor belangstellenden die hulp willen bij het verbeteren van hun taalvaardigheid bieden we ook taalcoaching aan.
Het taalcafé vindt wekelijks plaats op donderdag van 16.00 – 18.00 uur in het Kulturhus aan de Raadhuisstraat.
Deelname aan het taalcafé en/of taalcoaching is gratis.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vervoersdienst

Er kan een beroep op deze hulpverlening worden gedaan voor het vervoer b.v. naar huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut, kapper, tandarts en het zwembad, etc.

Voor deze vorm van hulpverlening is een kleine bijdrage verschuldigd.

Voor informatie en aanvraag van vervoer kunt u contact opnemen met Welzijn Vorden.

Reacties zijn gesloten.