Welzijn Vorden heeft ten doel:

Welzijn Vorden heeft ten doel het welzijn van de inwoners binnen haar werkgebied te bevorderen. Dat werkgebied beslaat het gebied van de voormalige gemeente Vorden.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door een samenhangend welzijnsbeleid te voeren dat is gericht op zelfstandigheid, gelijkwaardigheid, maatschappelijke
integratie en emancipatie van de inwoners van haar werkgebied. Dat beleid uit zich in het initiëren, organiseren en coördineren van activiteiten en cursussen, het
(doen) verlenen van diensten en het aansturen van de vrijwilligers. Over en weer houden het bestuur van Welzijn Vorden en de leden van het sociaal team van de
gemeente Bronckhorst elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, niet alleen in het werkgebied Vorden, maar ook Bronckhorst
breed.

Er wordt samengewerkt met andere organisaties, zoals de ouderenbonden in de gemeente Bronckhorst en de thuiszorgorganisaties.
De stichtingen Welzijn in de diverse kernen van gemeente Bronckhorst werken, daar waar mogelijk is, samen. (Zie onder Voorlichting)
Er is contact met het gemeentelijke Sociaal team Vorden.