Welzijn Vorden organiseert, coördineert en stimuleert educatieve activiteiten en trainingen.

Doelstellingen zijn:
• Ouderen te motiveren en te activeren zolang mogelijk aan het maatschappelijk leven deel te nemen en hun zelfstandigheid te bevorderen.
• Het bevorderen van de zingeving, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd.
• Mogelijkheden om de blik te verruimen d.m.v. het volgen van cursussen.
• Het behulpzaam zijn bij het leggen van sociale contacten kunnen.
• Voorkomen van eenzaamheid.

Welzijn Vorden speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen.

De educatieve activiteiten worden bij voldoende belangstelling georganiseerd. Mocht er in een bepaald jaar niet voldoende belangstelling zijn, dan zal een volgend jaar opnieuw worden geprobeerd een bepaalde cursus of groep op te starten.

Mocht u behoefte hebben aan een vorm van educatie of training, neem dan contact op met Welzijn Vorden. U kunt onze medewerkster Willy Gotink bereiken op dinsdag en donderdag van 09.00-11.00 uur: 0575-553405. Mogelijk zijn er meer mensen te vinden die ook graag een dergelijke educatie of training zouden willen hebben.