Bij voldoende belangstelling is het plan een of meerdere leesgroepen op te richten in de gemeente Bronckhorst. De stichting Senia kan behulpzaam zijn bij het starten van een leesgroep en verzorgt zogenaamde leeswijzers.
Een leesgroep behandelt 6 à 7 boeken per jaar, hetgeen neerkomt op één bijeenkomst om de 5 à 6 weken. Overigens kan de groep de frequentie zelf bepalen. Afhankelijk van de belangstelling zijn diverse leesclubs mogelijk. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan een leesclub voor literaire romans, historische romans of poëzie. Mogelijk is er ook belangstelling voor een leesclub die theologische of filosofische werken wil lezen en bespreken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Welzijn Vorden: 05755-553405 (dinsdag en donderdag van 09.00-11.00 uur)