De informatieve huisbezoeken worden in de gemeente Bronckhorst georganiseerd vanuit het sociaal team. Zij doen dat in samenwerking met vrijwilligers van de welzijnsstichtingen. Dit geldt dus ook voor de dorpskern Vorden. De vrijwilligers bezoeken mensen die in dit jaar 75 jaar worden. U kunt ook zelf een bezoek aanvragen.

De bezoeken zijn gericht op de toekomst en men maakt gebruik van een vragenlijst. Door middel van de vragenlijst probeert men er achter te komen wat mensen nog zelf kunnen of waar zij hulp nodig hebben. In het kort: hoe kan ik zo lang mogelijk blijven wonen in mijn eigen omgeving en actief blijven en hoe red ik mij met de mensen om me heen? Tijdens het huisbezoek wordt ook gewezen op de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.

Uitnodigingen voor een huisbezoek gaan uit van de gemeente. De mensen moeten zelf aangeven of zij een bezoek op prijs stellen. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld

Als u geïnteresseerd bent in dit vrijwilligerswerk of als u een huisbezoek wilt aanvragen, neem dan contact op met het sociaal team: 0575-750250 of met Welzijn Vorden: 0575-553405 op dinsdag en donderdag van 09.00-11.00 uur.