Wat is Ontmoeting & Dagbesteding? De doelstelling:
Ontmoeting & Dagbesteding organiseert overdag activiteiten voor zelfstandig wonende senioren in Vorden e.o.. Hierbij gaat het om een vaste dag- of dagdelen in de week Dit biedt hen de mogelijkheid om samen met andere senioren aan een gevarieerd programma deel te nemen. De contacten met de andere deelnemers dragen bij aan het voorkomen van alleen zijn of voelen. Er is veel begeleiding en aandacht voor iedere deelnemer, zodat hij/zij zich thuis voelt. Door het bezoeken van de dagbesteding kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen en wordt hun thuissituatie ondersteund. Dagbesteding is ook voor partners en familie of verzorgenden vaak een goede oplossing. Zij kunnen met een gerust hart wat meer tijd voor zichzelf nemen, omdat ze weten dat hun partner of familielid goed begeleid en verzorgd wordt.  

Het programma
Dagindeling:

De dagindeling biedt een vaste structuur. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.
De activiteiten:
Welke activiteiten worden aangeboden is afhankelijk van de vraag en de wensen van de deelnemers.
Voor wie?:
Ontmoeting & Dagbesteding is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die lichamelijk niet meer zo goed uit de voeten kunnen, behoefte hebben aan sociale contacten en gezelligheid of structuur van de dag. Deze mogelijkheid kan een aanvulling zijn op en/of ondersteuning van de hulp die al geboden wordt door professionele hulpverleners of partner, familie, buren en bekenden.
Kosten:
De kosten bedragen €10,-- per dag, inclusief een warme maaltijd. Een dagdeel kost €4,--; een dagdeel met een maaltijd kost €7,50.
Wanneer?
Het wordt gehouden op dinsdagen van 10.00-15.30 uur in de SOOS van het Kulturhus 'Het Dorpscentrum' aan de Raadhuisstraat.

Bent u of kent u iemand voor wie dit iets zou zijn? Meld u aan! 
Neem contact op met Welzijn Vorden: 0575-553405 (op dinsdag en donderdag van 09.00-11.00 uur)

Welzijn Vorden is nog op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die mee willen doen in de werkgroep Ontmoeting &Dagbesteding.