Sociaal team
De sociaal consulent en de andere leden van het sociaal team zijn de vraagbaak voor ieder met problemen. Men kan daarbij o.a. denken aan verlies van een baan, problemen met gezondheid, het verlies van een dierbare, gevoelens van eenzaamheid, zorgen om uw financiën, problemen met uw geheugen, moeite om u zelfstandig te redden in uw woning en/of vervoersproblemen. Het gaat dus om algemene zorgvragen. 
Wanneer u één of meer van bovengenoemde problemen herkent, dan kan het sociaal team iets voor u betekenen.
De sociaal consulent als lid van het sociaal team:
• luistert naar uw verhaal;
• brengt uw probleem 'in kaart';
• zoekt samen met u naar oplossingen voor uw probleem;
• geeft informatie en advies;
• ondersteunt u;
• meldt u eventueel aan voor voorzieningen;
• kan uw probleem inbrengen in het gehele team;
• begeleidt u tot er een oplossing is.

Ook voor zaken betreffende de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunt u in Vorden terecht bij het sociaal team. U kunt hen vinden in het Kulturhus 'het Dorpscentrum' aan de Raadhuisstraat.
Spreekuren: maandag en vrijdag van 08.30-12.30 uur; op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00-17.00 uur.
Het sociaal team is te bereiken onder: 0575-750250