Doelstelling van 'Samen Eén' is door middel van samenwerking en coördinatie mensen uit Vorden te bereiken die mogelijk eenzaam zijn en niet aan reguliere activiteiten deelnemen. Deze samenwerking is gericht op tal van maatschappelijke, zorg- en vrijwilligersorganisaties in Vorden en omgeving om doelgericht en slagvaardig het probleem eenzaamheid aan te pakken en zo mogelijk in de toekomst te voorkomen.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Welzijn Vorden: 0575-553405 (op dinsdag en donderdag van 09.00-11.00 uur)