Bestuur

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter, secretaris, penningmeester aangevuld met 2 leden.

Voorzitter Bert Brandenbarg voorzitter@welzijnvorden.nl
Secretaris René Deliege secretaris@welzijnvorden.nl
Penningmeester Gelmer Veen penningmeester@welzijnvorden.nl
Bestuurslid Albertha Terpstra a.h.terpstra@welzijnvorden.nl
Bestuurslid Bert Tuinman b.tuinman@welzijnvorden.nl

Medewerker:

Medewerker Michelle Kortboyer info@welzijnvorden.nl

Officiële documenten

Welzijn Vorden probeert zo transparant mogelijk te zijn. Onderstaande officiële documenten kunt u inzien en eventueel downloaden:

Financiën en jaarverslagen

Ieder jaar wordt een jaarverslag samengesteld waarin alle activiteiten van de SWV staan. Veel activiteiten worden jaarlijks herhaald als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Het jaarverslag laat tevens zien wat het doelen van de stichting zijn en hoe zij deze doelen tracht te bereiken. Zodra een nieuw jaarverslag is samengesteld zal dit op de site worden gepubliceerd. Het meest recente jaarverslag is over het jaar 2023.

ANBI

Welzijn Vorden is een ANBI-instelling. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Stichting Welzijn Vorden

Gevestigd: Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
0575-553405
info@welzijnvorden.nl
www.welzijnvorden.nl
Kamer van Koophandel, nummer: 0812 7180
Fiscaal nummer: 814 129 730
IBAN- nummer: NL92RABO 0366 4151 23

Reacties zijn gesloten.