Voorlichting


Samen met andere organisaties worden er regelmatig een of meerdere thema’s behandeld in het kader van voorlichting voor de inwoners van Vorden. In de afgelopen jaren zijn er zo diverse thema’s aan de orde geweest (zie verder op deze pagina).
Zodra er bekend is welk thema zal worden behandeld en wanneer en waar u dan moet zijn, wordt dat via deze website en de plaatselijke pers bekend gemaakt.

Wilt meer weten? Neem dan contact op met Welzijn Vorden.

Gezamenlijke thema’s die werden georganiseerd:

  • Vallen? Liever niet
  • Ziek zijn en thuis sterven, kan dat?
  • Beter zien?
  • Slaapproblemen
  • Voedselveiligheid
  • Veiligheid in en om huis
  • Thuis blijven wonen of niet?
  • De iPad, het moderne communicatiemiddel
  • Omgaan met Digi-D

Nieuwe thema’s zijn in voorbereiding. Thema’s, data en plaats zullen, zodra ze bekend zijn, op deze website worden gepubliceerd en in de pers.


Reacties zijn gesloten.