Ons doel

Welzijn Vorden heeft ten doel

het welzijn van de inwoners binnen haar werkgebied te bevorderen. Dat werkgebied beslaat het gebied van de voormalige gemeente Vorden.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door een samenhangend welzijnsbeleid te voeren dat is gericht op zelfstandigheid, gelijkwaardigheid, maatschappelijke integratie en emancipatie van de inwoners van haar werkgebied. Dat beleid uit zich in het initiëren, organiseren en coördineren van activiteiten en cursussen, het (doen) verlenen van diensten en het aansturen van de vrijwilligers. Over en weer houden het bestuur van Welzijn Vorden en de leden van het sociaal team van de gemeente Bronckhorst elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, niet alleen in het werkgebied Vorden, maar ook Bronckhorst breed.

De stichtingen Welzijn in de diverse kernen van gemeente Bronckhorst werken, daar waar mogelijk is, samen. (Zie onder Voorlichting)
Er is contact met het gemeentelijke Sociaal team Vorden.

Reacties zijn gesloten.